Skip to content

Cách chơi lô đề online Loto188 – Mới nhất 2019

Các thể loại cược tại Loto188

Bao lô

Các thể loại cược tại Loto188 vô cùng đa dạng và phong phú. Nếu bạn là một người mới chơi, đừng lo lắng. Ngay đây chúng tôi tổng hợp đầy đủ nhất cách chơi lô đề online Loto188 cho bạn.

 • Lô 2 số – Đánh 2 số cuối trong các giải.

Ví dụ: Trong kiểu chơi bao lô 2 số Miền Bắc, 1 điểm = 27,000 (vì có 27 giải tất cả), tỷ lệ 1 ăn 99. Bạn cược 1 điểm con 88, 

Xổ thưởng ra 1 con 88 thì bạn trúng 1 lần mức cược – tức trúng 99,000. Tiền lời = 99,000 – 27,000 = 63,000
Xổ thưởng ra 10 con 88 thì trúng 10 lần mức cược – tức trúng 990,000. Tiền lời = 990,000 – 27,000 = 963,000

 • Lô 3 số – Đánh 3 chữ số cuối trong các giải có 3 chữ số trở lên.

Ví dụ: Trong kiểu chơi bao lô 3 số Miền Bắc, 1 điểm = 23,000 (vì có 23 giải thỏa mãn điều kiện có 3 số), tỷ lệ 1 ăn 972.3. Bạn cược 1 điểm con 888, 

Xổ thưởng ra 1 con 888 thì bạn trúng 1 lần mức cược – tức trúng 972,300. Tiền lời = 972,300 – 23,000 = 949,300
Xổ thưởng ra 10 con 888 thì trúng 10 lần mức cược – tức trúng 9,723,000. Tiền lời = 9,723,000 – 23,000 = 9,700,000

 • Lô 4 số – Đánh 4 chữ số cuối trong các giải có 4 chữ số trở lên.

Ví dụ: Trong kiểu chơi bao lô 4 số Miền Bắc, 1 điểm = 20,000 (vì có 20 giải thỏa mãn điều kiện có 4 số), tỷ lệ 1 ăn 9,000. Bạn cược 1 điểm con 8888, 

Xổ thưởng ra 1 con 8888 thì bạn trúng 1 lần mức cược – tức trúng 9,000,000. Tiền lời = 9,000,000 -20,000 = 8,980,000
Xổ thưởng ra 10 con 888 thì trúng 10 lần mức cược – tức trúng 90,000,000. Tiền lời = 90,000,000 – 20,000 = 89,980,000

Lô xiên

 • Xiên 2 – Xiên 2 của 2 chữ số cuối trong các giải. Chọn 2 chữ số khác nhau để đánh bao lô 2 số cuối, nếu xổ thưởng xuất hiện cả 2 số mà người chơi đã chọn thì thắng.

Ví dụ: Trong kiểu chơi lô xiên 2 Miền Bắc, tỷ lệ 1 ăn 17 và 1 điểm = 1,000. Cược 1 điểm và đánh xiên hai 88 và 66. Khi xổ thưởng, trong 27 giải Miền Bắc xuất hiện 88 và 66 ở vị trí hai chữ số cuối thì thắng. Tiền lời = 17,000 – 1,000 = 16,000

 • Xiên 3 – Xiên 3 của 2 chữ số cuối trong các giải. Chọn 3 chữ số khác nhau để đánh bao lô 2 số cuối, nếu xổ thưởng xuất hiện cả 3 số mà người chơi đã chọn thì thắng.

Ví dụ: Trong kiểu chơi lô xiên 3 Miền Bắc, tỷ lệ 1 ăn 69 và 1 điểm = 1,000. Cược 1 điểm và đánh xiên ba 88, 66 và 99.  Khi xổ thưởng, trong 27 giải Miền Bắc xuất hiện 88, 66 và 99 ở vị trí hai chữ số cuối thì thắng. Tiền lời = 69,000 – 1,000 = 68,000

 • Xiên 4 – Xiên 4 của 2 chữ số cuối trong các giải. Chọn 4 chữ số khác nhau để đánh bao lô 2 số cuối, nếu xổ thưởng xuất hiện cả 4 số mà người chơi đã chọn thì thắng.

Ví dụ: Trong kiểu chơi lô xiên 4 Miền Bắc, tỷ lệ 1 ăn 200 và 1 điểm = 1,000. Cược 1 điểm và đánh xiên bốn 88, 66, 99 và 11. Khi xổ thưởng, trong 27 giải Miền Bắc xuất hiện 88, 66, 99 và 11 ở vị trí hai chữ số cuối thì thắng. Tiền lời = 200,000 – 1,000 = 199,000

Đánh đề

 • Đề đặc biệt – Đánh 2 chữ số cuối trong giải đặc biệt. 1 điểm bằng 1,000. Thời gian đóng kèo của xổ số miền Bắc là 18h:14 , tương đương với tỷ lệ 1 ăn 99. Thời gian đặt cược chốt xổ từ 18h15 đến 18h25 , tương đương tỷ lệ 1 ăn 80. Có thể nói loại hình cược tại Loto188 khá là thoải mái so với các nhà cái khác và lô đề truyền thống.

Ví dụ tại kèo Miền Bắc – trước 18h15 đánh đề đặc biệt, bạn sẽ có tỷ lệ thơm 1 ăn 99, 1 điểm bằng 1,000. Bạn đánh 1 điểm con 88, đề về hai sô cuối là 88 thì trúng thưởng 99,000. Bạn lời 99,000 – 1,000 = 98,000.Còn nếu bạn đánh trong khoảng 18h15-18h25, thì sẽ có tỷ lệ cược sát giờ 1 ăn 80, đánh 1 điểm thì tiền thưởng tương đương với 80,000. Tiền lời là 80,000 – 1,000 = 79,000.

 • Đề đầu đặc biệt – Đánh 2 chữ số đầu trong giải đặc biệt. Khác với Đề Đặc Biệt là đánh hai số cuối, Đề Đầu Đặc Biệt là đánh hai số đầu.  Tỷ lệ 1 ăn 99, 1 điểm bằng 1,000.

Ví dụ đánh 1 điểm con 88, khi xổ thưởng hai số đầu trong giải đặc biệt là 88 thì trúng 99,000. Tiền lời = 99,000 – 1,000 = 98,000

 • Đề giải 7 – Đánh 2 chữ số cuối trong 4 giải của Giải 7. Đánh 1 điểm = 4,000 và tỷ lệ cược 1 ăn 99.

Ví dụ đánh 1 điểm con 88, đề giải 7 hai số cuối về 88 thì trúng 99,000. Lời 99,000 – 4,000 = 95,000 ( về 1 con hay 4 con đều tính như nhau)

 • Đề giải nhất – Đánh 2 chữ số cuối trong Giải Nhất. Đánh 1 điểm = 1,000 và tỷ lệ cược 1 ăn 99.

Ví dụ đánh 1 điểm con 88, đề giải nhất có hai số cuối về 88 thì trúng 99,000. Lời 99,000 – 1,000 = 98,000.

Đầu đuôi

 • Đầu – Đánh 1 chữ số hàng chục của giải đặc biệt. 1 điểm bằng 10,000. Tỷ lệ 1 ăn 9,9.

Ví dụ bạn đánh 1 điểm con số 8, hàng chục của giải đặc biệt về 8 thì bạn trúng 99,000. Tiền lời = 99,000 – 10,000 = 89,000

 • Đuôi – Đánh 1 chữ số cuối của giải đặc biệt. 1 điểm bằng 10,000. Tỷ lệ 1 ăn 9,9.

Ví dụ bạn đánh 1 điểm con số 8, hàng đơn vị trong giải đặc biệt về số 8 thì bạn trúng 99,000. Tiền lời = 99,000 – 10,000 = 89,000

3 càng

 • 3 càng đặc biệt – Đánh 3 chữ số cuối của giải đặc biệt. 1 điểm = 1,000. Tỷ lệ 1 ăn 972.3

Ví dụ bạn đặt cược 1 điểm và đánh con 888, ba số cuối của giải đặc biệt về 888 thì bạn trúng thưởng 972,300. Tiền lời = 972,300 – 1,000 = 971,300

4 càng

 • 4 càng đặc biệt – Đánh 4 chữ số cuối của giải đặc biệt. 1 điểm = 1,000. Tỷ lệ 1 ăn 9,000

Ví dụ bạn đặt cược 1 điểm và đánh con 8888, bốn số cuối của giải đặc biệt về 8888 thì bạn trúng thưởng 9,000,000. Tiền lời = 9,000,000 – 1,000 = 8,999,300

Lô trượt

 • Trượt xiên 4 – Chọn 4 số khác nhau để đánh 2 chữ số cuối trong 27 lô của kết quả mở thưởng đài miền Bắc. Nếu xổ thưởng không xuất hiện cả 4 số mà người chơi đã chọn thì thắng. 1 điểm = 1,000. Tỷ lệ 1 ăn 2.5

Ví dụ bạn chọn trượt xiên bốn số như sau 11, 22, 33 và 44. Khi xổ thưởng, tất cả các giải có 2 số cuối đều không xuất hiện cả 4 số bạn chọn thì bạn thắng. Nếu đánh 1 điểm thì ăn 2,500. Lời = 2,500 – 1,000 = 1,500

 • Trượt xiên 8 – Trượt Xiên 8 của 2 chữ số cuối trong các giải. Chọn 8 số khác nhau để đánh 2 chữ số cuối trong 27 lô của kết quả mở thưởng đài miền Bắc. Nếu xổ thưởng không xuất hiện cả 8 số mà người chơi đã chọn thì thắng. 1 điểm = 1,000. Tỷ lệ 1 ăn 8.5

Ví dụ bạn chọn trượt xiên tám số như sau 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 và 88. Khi xổ thưởng, tất cả các giải có 2 số cuối đều không xuất hiện cả 8 số bạn chọn thì bạn thắng. Nếu đánh 1 điểm thì ăn 8,500. Lời = 8,500 – 1,000 = 7,500

 • Trượt xiên 10 – Trượt Xiên 10 của 2 chữ số cuối trong các giải. Chọn 10 số khác nhau để đánh 2 chữ số cuối trong 27 lô của kết quả mở thưởng đài miền Bắc. Nếu xổ thưởng không xuất hiện cả 10 số mà người chơi đã chọn thì thắng. 1 điểm = 1,000. Tỷ lệ 1 ăn 12

Ví dụ bạn chọn trượt xiên tám số như sau 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 và 00. Khi xổ thưởng, tất cả các giải có 2 số cuối đều không xuất hiện cả 10 số bạn chọn thì bạn thắng. Nếu đánh 1 điểm thì ăn 12,000. Lời = 12,000 – 1,000 = 11,000

Qua những ví dụ trên, các bạn có thể thấy thực ra đánh lô đề online không khác gì so với lô đề truyền thống là bao nhiêu. Cách chơi lô đề online Loto188 cực kỳ đơn giản, là trải nghiệm mới mẻ hoàn toàn cho người lô đề.

Cách ghi đề – chốt số và hủy cược khi chơi lô đề online Loto188

Chọn đài để ghi số trong cách chơi lô đề online loto188
Bước 1 – Chọn đài để ghi số. Tại tab “Xổ số” chúng ta sẽ chọn đài Miền Bắc làm ví dụ. Mời các bạn xem ảnh tiếp theo để coi bước 2.
cách chọn kiểu cược trong chơi lô đề online loto188
Bước 2 – Sau khi chọn đài xong, hệ thống sẽ mặc định hiển thị kiểu cược “Bao lô – Lô 2 số” Để chọn kiểu cược khác thì click vào vị trí hiển thị “Kiểu cược” bên trên cùng màn hình.
cách nhập số để cược trong lô đề online loto188
Bước 3a – Sau khi chọn xong kiểu cược, ta chọn tiếp “Số” để đặt cược. Có ba cách ghi số. Tại đây là kiểu “Chọn số”. Ví dụ bạn chọn hàng chục là 6 và 8, hàng đơn vị chọn 9 và 0. Tức bạn đã chọn 4 cặp số sau: 69, 60, 89, 80. Chọn xong số click “Đặt cược” để chốt số. Bạn cũng có thể nhìn thấy chu kì mở thưởng và thời gian đếm ngược đến lúc xổ thưởng tại đây.
cách ghi đề bằng nhập số
Sau khi chọn số xong, bạn có thể chọn “Nuôi số” để những lượt xổ thưởng tiếp theo hệ thống sẽ tự động đánh số bạn chọn. Bạn có thể tùy chỉnh số lượt xổ để nuôi và mức cược của một lượt xổ. Tại xổ số Miền Bắc, bạn có thể chọn tối đa 20 ngày nuôi – tức 20 lần xổ thưởng. Hệ thống sẽ đóng băng số tiền cược dùng để nuôi và mặc định “Trúng thưởng” thì hủy nuôi. Lúc này bạn sẽ được hoàn trả số tiền chưa cược. Trong quá trình nuôi, bạn cũng có thể hủy nuôi một hoặc nhiều lượt xổ, chỉ cần lượt xổ đó vẫn chưa mở thưởng.
Cách chọn số nhanh để ghi đề
Bước 3c – Cách ghi số này khá đơn, giản. Chỉ cần click để chọn số, ko cần nhập. Mà độ chính xác cao. Sau đó nhấp “Đặt cược” để hoàn thành chốt số. Chú ý, bạn có thể hủy cược trước lúc mở thưởng, tiền cược sẽ hoàn trả vào tài khoản của bạn ngay lập tức.Vậy là thethaobet đã hoàn tất hướng dẫn cách chơi lô đề online Loto188 rồi nhé.
cach_nuoi_so_loto188
Sau khi chọn xong số để chốt, bạn có thể tùy chỉnh hệ thống tự động đánh con số này vào những kỳ xổ thưởng sau. Bạn dễ dàng tùy chỉnh số kỳ nuôi, và số tiền cược mỗi kỳ hoặc hủy nuôi giữa chừng. Hệ thống mặc định khi trúng thưởng sẽ hủy nuôi và hoàn trả số tiền chưa cược cho bạn.

So sánh với các kiểu đánh đề tại nhà cái khác và lời kết thúc

Với giao diện nhập số – đặt cược tinh giản, chỉ với ba bước Chọn Đài – Chọn Số – Đặt Cược là bạn đã hoàn thành thao tác chốt số. Có thể nói cách chơi lô đề online Loto188 dễ dàng và chính xác và hơn rất nhiều các nhà cái lottery khác. Ngoài ra với nghiệp vụ nạp tiền và rút tiền hoàn thiện, giao dịch giữa bạn và Loto188 dễ dàng và an toàn hơn bao giờ hết. Chúc các bạn thêm nhiều may mắn trong mỗi vòng cược nhé.

0/5 (0 Reviews)

Về K-188

Là admin của trang https://thethaobet.com - Tôi mang trên mình sứ mệnh giới thiệu bạn đến những trang cá cược uy tín, nạp rút tiền nhanh và tránh xa lừa đảo. Đồng thời, với kinh nghiệm cá cược trên 5 năm và số lần thắng cược không kể hết. Bạn hoàn toàn có thể thấy và học các kinh nghiệm của tôi tại trang này.

Viết bình luận